Search
View All Events

Shooto: Gig Tokyo 11

Saturday August 25, 2012 7:00pm EST Shinjuku Face Tokyo, Japan

mma

Shooto: Gig Tokyo 11

Fighter

Results

Kiyotaka Shimizu
Win
vs
Masaaki Sugawara
Kota Onojima
Win
vs
Yuta Nezu
Yosuke Saruta
Win
vs
Yuki Nishigo
Noboru Tahara
Win
vs
Akinobu Watanabe
Hiroshige Tanaka
Win
vs
Yoshifumi Nakamura
Shinya Murofushi
Win
vs
Yusei Shimokawa
Yoshitaka Naito
Win
vs
Tsubasa Fujikawa